Nová výzkumná zpráva autorek Kušniráková, Plačková a Tran Vu "Vnitřní diferenciace Vietnamců"

25. únor 2013 - Nová výzkumná zpráva autorek Terezy Kušnirákové, Andrey Plačkové a Tran Vu Van Anh "Vnitřní diferenciace Vietnamců - pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí" přináší pohled na složení dnešní vietnamské komunity v Česku, ale především se zaměřuje na situaci ve vietnamské komunitě v MČ Praha-Libuš. Součástí studie jsou i konkrétní doporučení podporující úspěšnou integraci českých a vietnamských Libušanů v této městské části. Výzkumná zpráva byla vypracovaná pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Ke stažení zde >>>

Nový článek Lenky Medové a Dušana Drbohlava "Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach"

11. února 2013 - Zajímají vás možnosti odhadů počtu cizinců bez oprávnění, kteří pobývají v hlavním městě Praze? Přečtěte si nový článek autorů Lenky Medové a Dušana Drbohlava "Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach", který právě vyšel v časopise Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Ke stažení zde >>>

"Jak se tři roky zkoumal život ukrajinských migrantů?" - reportáž Goranky Oljači z konference GEOMIGRACE (Český rozhlas 6, 27.11.2012)

Jaké jsou hlavní sociální a ekonomické rysy a parametry chování ukrajinských pracovníků? Jaký je dopad ukrajinské pracovní migrace na českou ekonomiku? Jak vysoké remitence jsou generovány ukrajinskou pracovní silou a co se za ně pořizuje? O tom všem a mnohém dalším se můžete dozvědet z reportáže Gorjanky Oljači v pořadu "Zaostřeno na cizince", který odvysílal Český rozhlas 6 dne 27. listopadu 2012. Pořad je možné poslechnout zde >>>

Pozvánka na seminář profesora Wrighta na téma "The great recession and the migration redistribution of blacks and whites in the US south"

Centrum GEOMIGRACE vás zve na seminář profesora Richarda A. Wrighta z Dartmouth College (USA) na téma "The great recession & the migration redistribution of blacks and whites in the US south", který se bude konat ve středu 5. prosince 2012 od 13:00 do 14:30 v učebně "pravá rýsovna" ve třetím patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6). pozvánka zde >>>

Zahájení nového mezinárodního projektu "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu (EASTmig Projekt)"

Nový projekt "Migrace mezi východními partnery (Bělorusko, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko) a státy Visegradu", jehož hlavním koordinátorem je Geografický institut Maďarské akademie věd, sdružuje děvět partnerů - výzkumných institucí ze zemí Visegradské čtyřky, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Gruzie. Hlavním předmětem zájmu projektu je studium mezinárodní migrace mezi zeměmi V4 a jejich východními sousedy a partnery a hlubší vhled do problematiky přehraničních vazeb mezi těmito zeměmi na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Jedním z partnerů projektu je i Geografické migrační centrum GEOMIGRACE. více o projektu >>>

Konference "Migrace - rozvoj - remitence" (18. října 2012; Přf UK Albertov 6)

Dne 18. října 2012 se bude v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Albertov 6) konat jednodenní konference "Migrace - rozvoj - remitence", na které budou představeny rámcové výstupy projektu GAČR "Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)". Speciálními hosty jsou Luboš Votoček z Českého statistického úřadu, Yana Leontiyeva ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Miloslav Bahna ze Sociologického ústavu Slovenské akademive věd. program zde >>>

Nová publikace autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova"

Právě vyšla nová studie Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Evropské komise "Sociální dopady emigrace a migrace z venkova do měst ve střední a východní Evropě" autorů Dušana Drbohlava a Miroslavy Rákoczyové. srhnutí a plná verze zde >>>

Nová publikace "Sociální proměny pražských čtvrtí" s příspěvky Dity Čermákové a Ondřeje Valenty

Právě vyšla v nakladatelství Academia kniha "Sociální proměny pražských čtvrtí" editorů Martina Ouředníčka a Jany Temelové. Součástí knihy jsou i příspěvky "Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta" Dity Čermákové a "Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců" Ondřeje Valenty. více >>>

Markéta Seidlová jako pozvaný řečník na univerzitách v Kanadě

25. řijna 2015 V průběhu školního roku 2014/2015 přednesla Markéta Seidlová jako pozvaný řečník 10 přednášek na univerzitách v Kanadě. V provincii Quebec přednášela především v Montrealu, jednom z nejvíce kosmopolitních měst světa, ve kterém žijí obyvatelé více než 120 národností. Markéta Seidlová přednášela mj.

Stránky

Subscribe to Geomigrace RSS