Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Kapitoly v knihách a příspěvky v monografiích

 

ČERMÁKOVÁ, D. (2018): Dopady mezinárodní migrace aneb strach jako hlavní aktér? Pp. 71-86 in J. Pospíšilová a E. Krulichová. Jak se žije Čechům v současné Evropě? Academia. Praha     
 

DRBOHLAV, D., PAVELKOVÁ, L. (2018): Intra-European Movement of Czechs with Special Regard to Austria and Care Givers (The “MICO” Type - Between MIgration and COmmuting). In SCHOLTEN, P., OSTAIJEN, M.: Between Migration and Mobility - The Multi-Level Governance of Intra-European Movement, Springer, pp. 205-266.

 

DRBOHLAV, D., VALENTA, O. (2014): Czechia: the main immigration country in the V4. In: Eröss, A., Karácsonyi, D. (eds.): Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. HAC RCAES Geographical  Institute, Budapest, s. 41-71.

 

ČERMÁKOVÁ, D. (2012): Podnikání migrantů v Praze: případová studie Královská cesta. In: Ouředníček, M., Temelová, J., eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia Praha.

VALENTA, O. (2012): Cizinci v Praze: prostorová koncentrace Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. In: Ouředníček, M., Temelová, J., eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia Praha, p. 92-115.

 

DRBOHLAV, D. (2012): Patterns of Immigration in the Czech Republic,Hungary and Poland: A Comparative Perspective. In: Okólski, M. ed.: European Immigrations: Trends, Structures and Policy Implications. IMISCOE, Amsterdam University Press, p. 179-210.

 

KAVANOVÁ, K., STOJANOV, R. (2009): The Environmental Migration in Chernobyl Disaster Area – The Case Study of Belarus. In: Stojanov, R., Novosak, J. (ed.): Migration, Environment and Development. Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development. Approach at the beginning of the 21st Century. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. pp. 97 – 116

 

KAVANOVÁ, K. (2009): Migration caused by a technical accident - the case of environmental migration in Belarus. Source - Publication Series of United Nations University-Institute for EHS. 12, 61.

 

DRBOHLAV, D. (2008): K některým aspektům nelegální migrace a neoprávněných ekonomických aktivit migrantů. In: Polanská, J., Kadlecová, M. (eds.): Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. Praha, Člověk v tísni, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Poradna pro uprchlíky, pp. 8 - 12.

 

JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D. (2008): The Czech Republic. In: Hönekopp, E., Mattila, H.: Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Budapešť, International Organization for Migration, pp. 35-72.

 

JANSKÁ, E., DRBOHLAV, D. (2008): Migration Policy in the Czech Republic after 1990. In: Medunarodna konferencija „Useljenička politika u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva. Zagreb, Hrvatska gospodarska komora 2008, pp. 35 – 45.

 

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2008): Hlavní zjištění empirického šetření postojů českých doktorandů k pracovní migraci do zahraničí. In: Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti, Vavrečková a kol., Praha, VÚPSV, pp. 36-39.

 

VAVREČKOVÁ, J., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2008): Potenciální zahraniční migrace u studujících doktorandů pražských vysokých škol. In: Riziko odlivu vědeckých, výzkumných a vývojových pracovníků z České republiky do zahraničí v kontextu významu vědy a výzkumu v současné společnosti, Vavrečková a kol., Praha, VÚPSV, pp. 68-79.

 

DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Irregular Activities of Migrants in the Czech Republic: a Delphi Study about Adaptations in a Globalising Ekonomy. In: Evolution of Geographical Systéme and Risk Processes in the Global Context. Dostál, P. (ed)., Prague, Charles niversity in Prague, Fakulty of Science, P3K, pp. 129- 156.

 

DRBOHLAV, D. (2008): Upravlinja trudovoju migracieju: mri ta reálnosť (na prikladi Respubliki Čechija). In: Mižnarodna migracija ta rozvitok Ukrajini v konteksti evropejskoj integraciji. (Recenzovaný sborník materiálů z konference 16.10.2007 v Kyjevě). Kyjev, Ukrajinský národní institut mezinárodní bezpečnosti 2008, 212-226 (v ukrajinštině).

 

DRBOHLAV, D. (2006): International Migration Patterns in the New EU Member States. In: The New Generations of Europeans. Lutz, W., Richter, R., Wilson, Ch. (eds.). London, Earthscan, pp. 223-247.

 

DRBOHLAV, D., ČERNÍK, J., DZÚROVÁ, D. (2005): Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on the Czech Republic. In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries, Vienna, International Organization for Migration (IOM), pp. 51-99.

 

DRBOHLAV, D., HORÁKOVÁ, M., JANSKÁ, E. (2005): The Czech Republic. In: Current Immigration Debates in Europe; A Publication of the European Migration Dialogue. Niessen J., Schibel, Y., Thompson, C. (eds.). Brussels, Migration Policy Group, pp. 65-94.

 

DRBOHLAV, D. (2005): Integrace imigrantů bez obcí? – Dům stavěný na písku. In: Prevence prostorové segregace. Sýkora, L., Temelová, J. (eds.). Praha, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pp. 55 – 59. (na CD nosiči).

 

DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (2004): Frontiers of Czech Geography. In: DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004, pp. 413-421.

 

YING, K., DRBOHLAV, D. (2004): Gender Differences in Migration Experience of Elderly, Post-Soviet Immigrant Couples in West Hollywood, California. In: DRBOHLAV, D. – KALVODA, J. – VOŽENÍLEK, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc, Czech Geographic Society, Palacky University in Olomouc 2004, pp. 329-347.

 

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2004): Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: Mutual Similarities and Differences. In: GÓRNY, A., RUSPINI, P. (eds.): Migration in the New Europe, East-West Revisited, London, Palgrave – Macmillan 2004, pp. 49-64.

 

DRBOHLAV, D. (2004): Paradoxy a mezinárodní migrace. In: Integrace cizinců v Evropě, Sborník z mezinárodní konference, 27.-28.11, Praha. Praha, Slovo 21, str. 48-49 (česká verze)/54-55 (anglická verze).