GAUK Druhá generace

Potomci migrantů v České republice - integrace, identita a pocit sounáležitosti

 

O projektu

Úspěšná integrace přistěhovalců a jejich potomků patří v současné době k nejpřednějším politickým výzvám v Evropě. Dlouho se předpokládalo, že integrace dětí migrantů do hostitelské společnosti nastane „přirozeným způsobem“. Srovnávací výzkumy z posledních let, však tyto předpoklady zpochybňují. Stále častěji se dnes diskutuje o tom, zda jsou tyto děti schopny pozvednout vzdělávací žebříček, nebo zda budou vytvářet novou sociální podtřídu (underclass) v evropských velkoměstech. Předkládaný projekt představuje v prostředí ČR jeden z prvních výzkumů, který se snaží o hlubší analýzu procesu integrace cizinců 1,5 a 2 generace na příkladu dvou v ČR nejpočetněji zastoupených skupin dětí cizinců, ukrajinského a vietnamského původu. Výzkum je zaměřen na velice důležitý, byť často opomíjený aspekt integrace, kterým je formováním identity a otázka identifikace s většinovou společností. Proces integrace a konstrukce identity je zkoumán na pozadí rasy, etnicity, náboženství, generačních vztahů i politických a ekonomických témat, ale například i ve vztahu k původním domovům jejich rodičů („transnacionální identita“). 

Hlavní řešitelka:

Mgr. Andrea Svobodová (Plačková)

 

Výstupy:

Svobodová, A. (2015):  „Identity struggles among Vietnamese youth in Czech Republic“. Annual conference in Geneva, 7/2015.  

 

Financováno Grantovou agenturou Karlovy Univerzity