Mgr. Lenka Pavelková, MSc.

doktorandka, vědecká pracovnice

Kontakt

lenka.pavelkova@natur.cuni.cz

 

Odborné zaměření:
 • mezinárodní migrace obyvatel
 • integrace cizinců
 • geografické rozmístění migrantů
 • práce migrantek v cizích domácnostech
Výuka
 • Contemporary trends in migration studies

Profesní kariéra:

 • od 2013 dosud - doktorské studium oboru sociální geografie a regionální rozvoj
 • 2013-2016 - koordinátor vzdělávání v Centru pro integraci cizinců, o.p.s.
 • 2015 - REMESO Graduate School on Migration, Ethnicity and Society: kurz Migration and Labour
 • 2011-2013 The Joint European Master in International Migration and Social Cohesion (MISOCO), Universita v Amsterdamu, Univerzita Deusto a Lotyšská univerzita
 • 2009-2011 magisterské studium, obor regionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 2011 - stáž na univerzitě v Terstu v Itálii
 • 2005-2009 bakalářské studium, obor politologie a mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 2007-2008 studium v rámci programu Erasmus na univerzitě v Boloni v Itálii

Publikace:

 • Günter, V., Pavelková, L., Hudec, T., Šlajsová, K. (2015): Jak a proč být průvodcem cizince – příručka (nejen) pro dobrovolníky. Centrum pro integraci cizinců, o. p. s., 78 s.
 • Pavelková, L. (2014): Globalization of Care. In Vysoká škola ekonomická v Praze: II. Challenges of International Migration – Conference Proceedings. Nakladatelství Oeconomica, 165 s (CD).
 • Ezzeddine, P., Pavelková, L. (2014): Migrantky a nájemná práce v domácnosti: úvod do problematiky. In Ezzeddine, P.: Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice, Sdružení pro integraci a migraci, 83 s.
 • Pavelková, L. (2012): Rozpory italské imigrační politiky – mezi strachem z invaze a ekonomickou nutností, migraceonline.cz
 • Pavelková, L. (2011): Politika strachu z neznámého: Možnost, jak zaujmout potenciální voliče, čtvrtletník Přes, ročník VI/č.19