Mgr. Lenka Pavelková, MSc.

doktorandka, vědecká pracovnice

Kontakt

lenka.pavelkova@natur.cuni.cz

 

Odborné zaměření:
 • mezinárodní migrace obyvatel
 • integrace cizinců
 • geografické rozmístění migrantů
 • práce migrantek v cizích domácnostech
Výuka
 • Contemporary trends in migration studies

Profesní kariéra:

 • od 2013 dosud - doktorské studium oboru sociální geografie a regionální rozvoj
 • 2013-2016 - koordinátor vzdělávání v Centru pro integraci cizinců, o.p.s.
 • 2015 - REMESO Graduate School on Migration, Ethnicity and Society: kurz Migration and Labour
 • 2011-2013 The Joint European Master in International Migration and Social Cohesion (MISOCO), Universita v Amsterdamu, Univerzita Deusto a Lotyšská univerzita
 • 2009-2011 magisterské studium, obor regionální a politická geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 2011 - stáž na univerzitě v Terstu v Itálii
 • 2005-2009 bakalářské studium, obor politologie a mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 2007-2008 studium v rámci programu Erasmus na univerzitě v Boloni v Itálii

Publikace: