RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.

vědecko-výzkumná pracovnice

Kontakt

marketa@seidlova.eu

tel: (+420) 723 547 223

 

 
Odborné zaměření

Členství v odborných institucích

 • Association Francophone pour le Savoir (ACFAS)
 • Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC)
 • Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS)
 • Česká demografická společnost (ČDS)
 • Česká geografická společnost (ČGS)
 • European Sociological Association (ESA)

 

Vzdělání

 • 2012 – RNDr., Ph.D., sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 • 2006 – Mgr., sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2003 – Bc., demografie – sociální geografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2012 RNDr., Ph.D., sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zahraniční stáže

 • 2014 – 2015: půlroční stáž na univerzitě v Kanadě (Université Concordia, Montréal, Québec) – práce na výzkumném projektu, zkoumajícím lokální integrační politiky v Montrealu a v Quebecu

 • 2007 – 2008: půlroční stáž v rámci projektu GAUK ve Francii (Université Paris IV– Sorbonne, École Normale Supérieure, terénní výzkum k dizertaci)

 • 2005: semestrální studijní pobyt na zahraniční univerzitě v rámci programu Socrates/Erasmus (Francie: Université Paris IV– Sorbonne, UFR de géographie et aménagement)

 

Nositelka projektu

 • 2009, 2014 stipendistka Nadace Český literární fond
 • 2007 – 2008: „Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko“, GAU, č. 2100/2007

 

Spolupráce na projektech

Nositelka

·         2015, 2014, 2009: stipendistka Nadace Český literární fond

·         2007 – 2008: „Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro Česko“ – hlavní řešitelka studentského projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy (id. č.: 2100/2007)

 

Spoluřešitelka

2015 – 2020: Insertion socio-professionnelle des migrants en Wallonie (hlavní spoluřešitelka za Českou republiku v týmu belgického Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations – IRFAM)

2016 – 2018:„Moldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) – výzkum migračních a integračních vzorců, finančních a sociálních remitencí“ (spoluřešitelka; nositel grantu: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)

2015 – 2017:„Euro-Healthy: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equity“ (spoluřešitelka v týmu za Českou republiku; hlavní řešitelka za Českou republiku: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.)

2015 – 2016:„Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility“(spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.)

2009:„Prevence prostorové segregace“(spoluřešitelka; nositel grantu: doc. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.)

2009: „CLIP – Intercultural policies in European cities“ (spoluřešitelka modulu č. 3 Intercultural Policies and Intergroup Relations pro Prahu; řešitel projektu:Wolfgang Bosswick)

2008: „Vytvoření Modelu lokální integrační politiky vůči africkým přistěhovalcům žijícím v České republice“ – spoluřešitelka juniorského badatelského projektu pro Grantovou agenturu Akademie věd (spoluřešitelka; nositelka grantu: Mgr. A. Gerstnerová)

2006 – 2008: „Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu území v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch“ – pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (id. č.: VaV/2D06025/2006); spoluřešitelka (nositelka grantu: MgA. Lucie Doleželová, Ph.D.

2008 „Vytvoření Modelu lokální integrační politiky vůči africkým přistěhovalcům žijícím v České republice“ – juniorský projekt GA ČR, č. KJB901110803

2006 – 2008 „Nové institucionální nástroje pro rozvoj území a přípravu území v problémových oblastech se zaměřením na revitalizaci nevyužívaných objektů a ploch“ – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, č. VaV/2D06025/2006

 

Publikace (výběr)

V angličtině

                 Články v recenzovaných časopisech

Drbohlav, D., Bailey, A., Čermák, Z., Čermáková, D., Lozovanu, D., Masná, E., Pavelková, L., Seidlová, M. Stojanov, R., Valenta, O., Vietti, F. (v tisku): Moldova and its international migration patterns (with special regard to Moldovans in Czechia and Italy). In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica.  Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402.

Seidlová, M. (2016): What Can a City Do for Its Immigrants? The Strategies of Local Governments in France. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 51, 1, str. 73 – 83. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402. DOI: http://dx.doi.org/10.14712/23361980.2016.7

Seidlová, M. (2008): The French Immigration Policy: what do we learn? In: GeoScape, 3, str. 60 – 67. ISSN: 1802-1115. 

Seidlová, M., Urban, M. (2007): The Economic Migration in Contemporary World – An Example of Analysis of Migration and Integration Behaviour of the Romanians in Paris, London and Rome. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 1 – 2, str. 91 – 108. Praha: Univerzita Karlova. ISSN: 0300-5402. 

Editorka knihy

Drbohlav, D., Jaroszewicz, M., Seidlová, M., Čermáková, D. (2016): Monitoring of Migration Data and Policy Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 – June 2016). Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 136 str. ISBN: 978-80-7444-047-2. 

Kapitola v knize

Seidlová, M. (v tisku): The attitude of local governments towards the immigrants: Paris and Montreal compared. In: Barrère, S., Neuwahl, N. (eds.): Coherence and Incoherence in Migration Management and Integration/ Cohérence et incohérence dans la gestion des migrations et de l’intégration. Montreal: Éditions Thémis.

Seidlová, M., Chapman, P. (v tisku): Combating unequal inclusion of immigrants to the host society: comparing policy responses and results of London and Paris. In: Fee, D., Kober-Smith, A. (eds.): Inequalities in the United Kingdom: perceptions, actions, evolutions. Bristol: Policy Press.

Drbohlav, D., Seidlová, M. (2016): Current Ukrainian migration to Czechia – refuge for economic migrants rather than for refugees. In: Drbohlav, D., Jaroszewicz, M.: Ukrainian Migration in Times of Crisis: Forced and Labour Mobility. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, str. 95 – 127. ISBN: 978-80-7444-048-9. 

Seidlová, M. (2016): The discrepancy between the national and local level in the approach to immigrants. The case of France. In: Tánczos, J., Laino, E. (eds.): From Europe to Local: Migrating Solidarity. Brussels: SOLIDAR, str. 21 – 48. ISBN: 978-2-930769-16-5.

Changes Conducted in Ukraine, Poland, Czechia and Slovakia (September 2015 – June 2016). Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, str. 71 – 96. ISBN: 978-80-7444-047-2. 

Seidlová, M. (2015): International Migration in the Czech Republic: State of art with the emphasis on Ukrainian migration. In: Benč, V. (ed.): Current migration trends in V4 countries: Focus on migration from Ukraine. Prešov: Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, str. 33 – 44. ISBN: 978-80-89540-63-1. 

Seidlová, M. (2015): Local integration policies towards foreigners: transatlantic comparison on the example of France and Quebec. In: Löster, T., Langhamrová, J. (eds.): Reproduction of Human Capital – mutual links and connections 2015. Conference Proceedings. Praha: Vysoká škola ekonomická, str. 279 – 288. ISBN: 978-80-245-2112-1. K dispozici na: http://kdem.vse.cz/resources/relik15/sbornik/en/toc.html

Seidlová, M. (2015): The integration of immigrants in rural communities: an example of city council’s approach towards Turks in France. In: Şeker, G., Tilbe, A., Ökmen, M., Yazgan Hepgül, P., Eroğlu, D., Sirkeci, I. (eds.):  Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London, str. 204 – 211. ISBN: 978-1-910781-17-3. K dispozici na: http://tplondon.com/tmc2015book

Seidlova, M., Urban, M. (2008): The Migration and Integration Behaviour of Romanians in Paris, London and Rome.In: Stojanov, R., Novosak, J. (eds.): Migration, Development and Environment: Migration Processes from the Perspective of Environmental Change and Development Approach at the beginning of the 21st Century. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 255 – 276. ISBN: 978-1-4438-0038-9.

 

V češtině

Články v recenzovaných časopisech

Seidlová, M. (v tisku): Město jako domov pro imigranty: inspirace z Francie. In: Český lid – Etnologický časopis. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094.

Seidlová, M. (v tisku): Promítnutí francouzské migrační politiky do lokálních integračních přístupů v Normandii. In: Geografie- Sborník ČGS. ISSN: 1212-0014, IF = 0.400.

Seidlová, M. (2015): Politická participace imigrantů jako jedna z možných forem jejich zapojení do života většinové společnosti: příklad Francie. Český lid – etnologický časopis, Vol. 102, No. 4, str. 403 – 417. ISSN: 0009-0794. IF = 0.094.

 

Kapitola v knize

Seidlová, M. (2010): Přístup místní samosprávy k cizineckým komunitám: příklad Paříže a Normandie. In: Bittnerová, D., Moravcová, M. (eds.): Etnické komunity v kulturní a sociální různosti. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Praha, str. 225 – 240. ISBN: 978-80-87398-08-1.

Seidlová, M. (2010): Integrace imigrantů a segregace. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha,    str. 68 – 71. ISBN: 978-80-86561-34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf

Seidlová, M. (2010): Místní samospráva a integrace imigrantů: příklady přístupu ve vybraných francouzských městech. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, str. 533 – 542. ISBN 978-80-244-2493-4. K dispozici na:

http://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/publikace/2010_Sbornik_50_let_KGG.pdf

                Seidlová, M. (2010): Segregace ve Francii. In: Sýkora, L. (ed.): Rezidenční segregace. Univerzita Karlova v Praze, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, str. 34 – 37. ISBN: 978-80-86561-                     34-9. K dispozici na: https://www.mmr.cz/getmedia/cbd3b15b-9e64-4cdf-848e-2460360a46af/reseg_dvoustrany.pdf