Remitence

Mnozí migranti jezdí do zahraničí právě a často jenom proto, aby tam vydělali peníze a poté část z nich (někdy velmi podstatnou) poslali či převezli většinou vlastním rodinám zpět do zdrojové země migrace. To jsou především remitence. Remitence se však neváží pouze na převod financí nebo zboží, ale do hry vstupují i tzv. sociální remitence,  tedy sociální, kulturní a v širokém smyslu behaviorální aspekty plynoucí z obohacení migranta migrační zkušeností. V souvislosti s naším výzkumem remitencí sledujeme řadu výzkumných otázek: Jaká je struktura remitencí? V jaké výší, jak často a jakým způsobem jsou posílány? Jak žijí remitující migranti? Kam jsou remitence zasílány a k čemu jsou využívány?


Výzkumu tématu remitencí se náš výzkumný tým věnuje od roku 2010 (GAČR Remitence 2009) a to u migrantů z Ukrajiny a Moldavska. U migrantů z Moldavska v komparaci se situací u moldavských migrantů v Italii (GAČR Remitentce 2016). Na tento projekt jsme v roce 2014 navázali menším projektem v Gruzii.

STRIELKOWSKI, W., GLAZAR, O., WEYSKRABOVÁ, B. (2012): Migration and remittances in the CEECs: a case study of Ukrainian labour migrants in the Czech Republic. IES Working Paper 19/2012, Charles University in Prague, 44 p.
STOJANOV, R., STRIELKOWSKI, W., DRBOHLAV, D. (2011): Pracovní migrace a remitence: současné trendy v době ekonomické krize. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 375-400.