Občanská angažovanost migrantů

Občanská angažovanost, resp. politická participace, je významným aspektem života migrantů. Jedná se o důležitou formu integrace, a to jak z individuálního hlediska, tak z perspektivy zemí původu i pobytu. V pojetí, s nímž pracujeme, představuje občanská angažovanost soubor činností a identifikací migranta ve vztahu ke společnosti, v níž žije, nebo k níž má nějaké (dlouhotrvající) vazby. Ty zahrnují především objem, podobu a intenzitu formálních i neformálních mezilidských vazeb, rozsah a podobu mediální spotřeby, členství a aktivitu v různých typech spolků a sdružení, angažovanost na komunální úrovni, různé formy politické participace. Jádrem tohoto pojetí je koncept „sociálního kapitálu“.

 

Téma občanské angažovanosti migrantů sledujeme u českých migrantů ve Velké Británii (více o projektu), což je v současnosti náš jediný projekt zaměřený na české migranty (další se připravuje ve spolupráci s prof. J. Sládkovou, University of Massachusetts Lowell, USA).

 

Výstupy k tématu:

 

PEYCHLOVÁ, K. (2014): East to West migration in the EU and the mobility-enclosure dialectic. In E. Batueva et al. (eds.). Challenges of International Migration II: Migration and Regional Development in Europe through the Eyes of Young Professionals. Praha: Oeconomica Publishing House, s. 91-98. ISBN 978-80-245-2065-0.