Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.

Zdeněk Čermák

docent, vědecký pracovník

 

Kontakt

mak@natur.cuni.cz

tel: (+420) 221 95 1384

 

 

Odborné zaměření

Od ukončení studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje této fakulty. Je docentem pro obor sociální geografie a ve své vědecké činnosti se zaměřuje především na problematiku prostorové mobilty obyvatel ve vztahu k vývoji osídlení a regionálnímu rozvoji. V aplikovaném výzkumu řeší otázky migračních prognóz na úrovni nižších územních celků. V poslední době se soustřeďuje především na problematiku mezinárodní migrace
 
V letech 2002 až 2008 zastával funkci vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přf UK, nyní působí ve funkci zástupce vedoucího katedry.

Je garantem bakalářského studijního programu „Geografie a kartografie“.

 

Profesní kariéra

 • 2002 – dosud docent
 • 1985 – 2001 odborný asistent
 • 1982 – 1985 interní aspirantura
 • 1980 – 1982 studijní pobyt
 • 1974 – 1979 studium oboru ekonomická a regionální geografie

 

Výuka

 • Sociální geografie 
 • Sociální geografie ČR
 • Geografie služeb a cestovního ruchu

 

Členství v obdorných institucích

 • místopředseda hodnotícího panelu GA ČR

Projekty

 • 2014-2015 "Managing migration through global partnership: a Georgia case study", financováno: Hong Kong Baptist University Faculty Research Grant, koordinováno, Hong Kong Baptist University.
 • 2010 – 2012 Projekt GA ČR “Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)”, č. P404/10/0581, hlavní řešitel D.Drbohlav
 • 2006 – 2011 „Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky“, č. 2D06012, hlavní řešitel M.Ouředníček
 • 2010 Odstraňování bariér a zvyšování úrovně bezpečnosti u zahraničních pracovníků (ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, MPSV ČR)
 • 2007 – 2009  Projekt IDEA „Mediterranean and Eastern European Countries as New Immigration Destinations in the European Union“ (CIS-CT-2006-044446; 6. rámcový program EK), hlavní řešitel za ČR D.Drbohlav
 • 2005 – 2008 „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů  v Česku v širším evropském kontextu“ financovaného MPSV ČR (projekt: 1J/PR/03327), hlavní řešitel D.Drbohlav
 • 2003-2009 Atlas krajiny ČR, č. SK/600/1/03, hlavní řešitel I.Bičík

 

Publikace

 • JANSKÁ, E., ČERMÁK, Z., WRIGHT, R.: New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Population, Space and Place – online Oct 2, 2013
 • ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 422-439.
 • JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK, Z. (2011): Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp.480-496.
 • ČERMÁK, Z. (2011): Služby – fenomén postindustriální společnosti. Geografické rozhledy, Vol. 21, No. 1, pp. 2–3.
 • NOVÁK, J., ČERMÁK, Z., OUŘEDNÍČEK, M. (2011): Migrace. In: Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha, p. 89-101.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., DZÚROVÁ, D. (2010): Migrace a (i)migranti v Česku. „Kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?” Slon Praha, 346 pp.
 • DRBOHLAV, D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ, L., ČERMÁK, Z., ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien, pp. 33-52.
 • ČERMÁK, Z., HAMPL, M., MÜLLER, J. (2009): Současné tendence vývoje obyvatelstva metropolitních areálů v Česku: dochází k významnému obratu? Geografie–Sbornik ČGS, Vol. 114, No. 1, pp. 37–51.
 • DRBOHLAV, D., MEDOVÁ-LACHMANOVÁ, L., JANSKÁ, E., DZÚROVÁ, D., ČERMÁKOVÁ, D., ČERMÁK, Z. (2009):. Irregular economic activities of migrants in the Czech Republic. International Migration Papers No. 94, International labour office – Geneva, 77 p
 • ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D (2008): Pracovní a životní podmínky nelegálních migrantů v Česku. In: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), edited by D. Drbohlav, Praha Karolinum, pp. 130-149.
 • ČERMÁK, Z. (2008): Trh práce v Česku po roce 1990 - stručná charakteristika. In: Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu), edited by D. Drbohlav, Praha Karolinum, pp. 63-67.
 • DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., LACHMANOVÁ, L. (2008): Immighrants´ irregular economic activities in the Czech Republic. Transfer, European Review of Labour and Research, Vol. 14, No. 4, pp. 639-652.
 • ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D. (2007): Ilegální migranti v pražském regionu. Demografie (Suppl.), Vol. 49, No. 4, pp. 79-91.
 • ČERMÁK, Z. (2006): Vyjížďka za prací a do škol.. In: Atlas sčítání 2001, Edited by: J.Rrychtaříková, J.Kraus. Přírodovědecká fakulta UK v Praze, pp. 33-3
 • ČERMÁK, Z., (2005): Migrace a suburbanizační procesy v České republice. Demografie, Vol. 47, No. 3., pp. 169-176
 • DRBOHLAV. D., ČERMÁK, Z. (2005): Population Migration and Mobility in the Current Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Vol 37, pp. 11-26.
 • ČERMÁK, Z. (2004): Migration Aspect of the Suburbanization in the Czech Republic. In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Edited by D. Drbohlav, J. Kalvoda, V. Voženílek. Czech Geography Society, Olomouc, pp. 319-328.