Chybová zpráva

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ve funkci menu_set_active_trail() (řádek: 2405 v souboru /home/workplace/ksgrrsek/public_html/geomigrace/includes/menu.inc).

Články v odborných recenzovaných časopisech

2019
CINGOLANI, Pietro; VIETTI, Francesco (2019): Social remittances and local development in the Republic of Moldova. A critical analysis of migrants as agents of change. Southeast European and Black Sea Studies,  1-17. (spolupracovnici na projektu GAČR Remitence 2016)

CINGOLANI, Pietro; VIETTI, Francesco (2019): ‘My Parents Fell behind’: Social Remittances, Integration and Generational Change Among Moldovan Immigrants. Journal of International Migration and Integration, 1-17.  (spolupracovnici na projektu GAČR Remitence 2016)

 

2018
VALENTA, Ondřej, DRBOHLAV, Dušan. Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v ČR. Fórum sociální politiky 2018, 2:
BAILEY, Adrian J.; DRBOHLAV, Dusan; SALUKVADZE, Joseph. Migration and pastoral power through life course: Evidence from Georgia. Geoforum, 2018, 91: 97-107.
JANSKÁ, Eva, BERNARD, J. (2018): Mobility and the assimilation of immigrants: Variationsin migration patterns of Ukrainians and Vietnamesein the Czech Republic. Moravian Geographical Reports 26.4, 244-254.

2017
DRBOHLAV, D., BAILEY, A., ČERMÁK, Z. ČERMÁKOVÁ, D., LOZOVANU, D. ,MASTNÁ, E., PAVELKOVÁ, L. et al. (2017): "DIVERSIFICATION TRENDS IN MOLDOVAN INTERNATIONAL MIGRATION: EVIDENCE FROM CZECHIA AND ITALY." AUC GEOGRAPHICA 52, no. 2. 237-248.
DRBOHLAV, D., BAILEY, A., LUPTÁK, M., ČERMÁKOVÁ, D. (2017): Migrant values and social remittances across the contemporary migration-development nexus: the case of Moldovans in Czechia. Geografie 4. 526-553
JANSKÁ, E., PAUKNEROVÁ, K., KOROPECKÁ, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 108.5: 656-668.
PŘIDALOVÁ, I., HASMAN, J., (2017): Immigrant groups and the local environment: socio-spatial differentiation in Czech metropolitan. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, online first.
HASMAN, J., NOVOTNÝ, J. (2017): Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Nadace Nadání, Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha, 153 s.
HÁNA, D., KOSTELECKÁ, Y., HASMAN, J. (2017): Integrace žáků-cizinců v širším kontextu. Pedagogická fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 198 s.
HÁNA, D., HASMAN, J., KOSTELECKÁ, Y. (2017): The Educational Performance of Immigrant Children at Czech Schools. Oxford Review of Education, 43, č. 1, s. 38-54.
JANSKÁ, E., PAUKNEROVÁ, K., KOROPECKÁ, M. (2017): Transnational Behaviour of Ukrainian Remitting Migrants. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 108.5: 656-668.
 

2016 
KOVÁLY, K., ČERMÁKOVÁ, D., (2016). THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN ECONOMIC LIFE OF THE UKRAINIAN ENTREPRENEURS IN CZECHIA. AUC GEOGRAPHICA.
DRBOHLAV. D., ČERMÁKOVÁ. D. (2016). “A new song or evergreen…?” The spatial concentration of Vietnamese migrants’ businesses on Prague’s Sapa site. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 41(4), 427-447.

 

2015
NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. (2015): The Emergence of Regional immigrant concentrations in USA and Australia: a Revealed Relatedness Approach. PLOS One, 10, 5, s. 1-20.
DUŽÍ, B., VIKHROV, D., KELMAN, I., STOJANOV, R. and JUŘIČKA, D. (2015): Household measures for river flood risk reduction in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management. doi: 10.1111/jfr3.12132
 

2014

MALMUSI, D., DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., PALÉNCIA, L., BORRELL, C. (2014): Inequalities in healthcare access by type of visa in a context of restrictive health insurance policy: the case of Ukrainians in Czechia. Public Health, Issue 59, 715 – 719 pp.
 

DZÚROVÁ, D., WINKLER, P., DRBOHLAV, D. (2014): Immigrants’ Access to Health Insurance: No Equality without Awareness. International journal of environmental research and public health 11.7, 7144-7153
 

DZÚROVÁ, D. DRBOHLAV, D. (2014): Gender Inequalities in the Health of Immigrants and Workplace Discrimination in Czechia. BioMed Research International, vol. 2014.
 

JANSKÁ, E., ČERMÁK, WRIGHT, R.(2014): New Immigrant Destinations in a New Country of Immigration: Settlement Patterns of Non-natives in the Czech Republic. Popul. Space Place. 20; pages 680–693. DOI: 10.1002/psp.1824.
 
 

2013

DRBOHLAV, D. ŠTYCH, P., DZÚROVÁ, D. (2013): Smuggled versus Not-smuggled across the Czech Border. International Migration Review, Vol. 47, No. 1, pp. 207-238.
 

2012

GÄRTNER, M., DRBOHLAV, D. (2012):  Acculturation of expatriate executive managers in Czechia. Geografie, Vol. 117, No. 4, pp. 349-370.
 

GÄRTNER, M., DRBOHLAV, D. (2012): Akulturace expatriotů v českém prostředí (vyšší manažeři versus „český lid“). Český lid - etnologický časopis, Vol. 99, No. 4, pp.385-406. pozn. článek je zveřejněn s povolením redakce časopisu Český lid - etnologický časopis
 

MEDOVÁ, L., DRBOHLAV., D. (2012): Estimating the Size of the Irregular Migrant Population in Prague - an Alternative Approach. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 104, No. 1, pp. 75–89.
 

KUŠNIRÁKOVÁ, T. (2012): Vztah vietnamských navrátilců předlistopadové imigrace k československému státu a jeho společnosti. Český lid - etnologický časopis, Vol. 99, No. 1, pp. 45-66. pozn. článek je zveřejněn s povolením redakce Českého lidu - etnologického časopisu
 

STRIELKOWSKI, W., GLAZAR, O., WEYSKRABOVÁ, B. (2012): Migration and remittances in the CEECs: a case study of Ukrainian labour migrants in the Czech Republic. IES Working Paper 19/2012, Charles University in Prague, 44 p.
 

2011

STOJANOV, R., STRIELKOWSKI, W., DRBOHLAV, D. (2011): Pracovní migrace a remitence: současné trendy v době ekonomické krize. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 375-400.

DRBOHLAV, D. (2011): Imigrace a integrace cizinců v Česku: Několik zastavení na cestě země v její migrační proměně z Davida na téměř Goliáše. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 401-421.

ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E. (2011): Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 422-439.

ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Podnikání cizinců v Česku: vliv struktury příležitostí. Geografie, Vol. 2011, No. 4, pp. 440-461.

MEDOVÁ, L. (2011): Vrátit se či zůstat? Aspirace neoprávněně pracujících migrantů. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 462-470.

JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK, Z. (2011): Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice. Geografie, Vol. 116, No. 4, pp.480-496.

KUŠNIRÁKOVÁ, T., ČIŽINSKÝ, P. (2011): Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? Geografie, Vol. 116, No. 4, pp. 497-517.
 
2010 a starší

DRBOHLAV D., LACHMANOVÁ-MEDOVÁ L., ČERMÁK Z., ČERMÁKOVÁ D., JANSKÁ E. (2010): Tschechien – ein neues Einwanderungsland? Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft,151. Jg. (Jahresband), Wien.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E. (2009): Illegal Economic and Transit Migration in the Czech Republic (Intensive Study of Individual Migrants´ Behaviour). Europe-Asia Studies, Vol. 61, No. 1, pp. 141-156.

DRBOHLAV, D. (2009): Les migrations internationales en République tcheque: aspects démographiques et économiques. Revue d´études comparatives East-Ouest, Vol. 40, No. 1, pp. 145-173.

ČERMÁKOVÁ, D., NEKORJAK, M. (2009): Ukrainian Middleman System of Labour Organization in the Czech Republic. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol., 100, No. 1, pp. 33-43.

KAVANOVÁ, K. (2009): Diskuse. Environmentální migrace. Ohlédnutí za odbornou diskusí „Migrace obyvatel a klimatická změna“. Geografie - Sborník ČGS, Vol. 114, No. 1, pp 66-67.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2008): Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 44, No. 4, pp. 653- 682.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERMÁK, Z., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D., MEDOVÁ, L. (2008): Immigrants´ Irregular Economic Activities in the Czech Republic (a Multi-Approach Study), Transfer - The European Review of Labour and Research, Vol. 14, No. 4, pp. 639-652.

LACHMANOVÁ, L. (2007): Vývoj a úspěšnost modelů integrace imigrantů (na příkladu Rakouska, Francie a Nizozemska). Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 221 – 236.

DRBOHLAV, D., UHEREK, Z. (2007): Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 125-141.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D., ČERNÍK, J. (2007): Integrace cizinců, žáků základních a středních škol, do české společnosti: Příklad Prahy. Geografie – Sborník České geografické společnosti, Vol. 112, No. 2, pp. 161-184.

MAREŠOVÁ, J., DRBOHLAV, D. (2007): Fenomén pendlerství – z Chebska do Bavorska a zpět (stav a podmíněnosti). Demografie, Vol. 49, No. 2, str. 96-107.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2007): Koncept náhradové migrace a jeho aplikace v podmínkách České republiky. Demografie, Vol. 49, No. 3, pp. 170-181.

HAMPL, M., DOSTÁL, P., DRBOHLAV, D. (2007): Social and Cultural Geography in the Czech Republic: Under Pressures of Globalization and Post-Totalitarian Transformation. Country Report. Social and Cultural Geography, Vol. 8,  June 2007, No. 3, pp. 475-493.

ČERMÁK, Z., DZÚROVÁ, D. (2007): Ilegální migranti v pražském regionu. Demografie (Suppl.), Vol. 49, No. 4, pp. 79-91.

DRBOHLAV, D., DZÚROVÁ, D. (2007): „Where Are They Going?“ Immigrant Inclusion in the Czech Republic (A Case Study on Ukrainians, Vietnamese, and Armenians in Prague). International Migration, Vol. 45, No. 2, pp. 1-25.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T., VAŇO, B. (2007): Kompenzačná migrácia v Česku a na Slovensku. Forum Statisticum Slovacum, Vol. 3, No. 3, pp. 38-43.

DRBOHLAV, D., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Prostorové koncentrace imigrantů – příklad Vietnamců v Chebu a Ukrajinců v Praze – Holešovicích. Obec a finance, Vol. 12, No. 5, pp. 56-57.

NOVOTNÝ, J., JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2007): Rozmístění cizinců v Česku a jeho podmiňující faktory: pokus o kvantitativní analýzu. Geografie–Sborník ČGS, Vol. 112, No. 2, pp. 204-220.

BURCIN, B., DRBOHLAV, D., KUČERA, T. (2005): Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Vol. 40, No. 1-2, pp. 47-67.

ČERMÁK, Z. (2005): Migrace a suburbanizační procesy v České republice. Demografie, Vol. 47, No. 3, pp. 169-176

DRBOHLAV. D., ČERMÁK, Z. (2005): Population Migration and Mobility in the Current Czech Republic – Reflections on Some Conceptual Frameworks. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, Vol 37, pp. 11-26.

DRBOHLAV, D. (2005): The Czech Republic: From Liberal Policy to EU Membership. Migration Information Source, August 2005.

LACHMANOVÁ, L., DRBOHLAV, D. (2004): The Probable Future Development of European East-West Migration (Delphi Method Revived). European Spatial Research and Policy, Vol. 11, No. 1, pp. 135-155.